You are here
Home > Impresszum

Üzemeltető:

AD Professional Mo. Inform-i Tanácsadó Kft.
Cím: 1149, Budapest, Mogyoródi út 32.


Főmunkatárs: Zsidákovics Dóra
Ügyfélkapcsolati asszisztencia: titkarsag@mediakereskedohaz.hu tel.: 0670/881-3455

Értékesítés:
Kálmán Éva kalman.e@chello.hu tel.: 0670/277-1674
Farkas Anikó farkas.aniko@mshc.film.hu tel.: 0630/682-0001
Görbe Péterné gorbe.peterne@mshc.film.hu tel.: 0620/973-7400

Értékesítés:
AD Professional Mo. Inform-i Tanácsadó Kft.
Cím: 1149, Budapest, Mogyoródi út 32.

Ügyvezető és Kereskedelmi Igazgató:
Földes Zoltán adprof2015@gmail.com tel.: 06-1/889-92-55

Értékesítés:
Bozsó Bernadett bozso.detty@gmail.com tel.: 0630/923-8704
Mágocs Kitti magocskitti.adp@gmail.com tel.: 0670/364-0182
Szórádi Andrea andrea.szoradi01@gmail.com tel.: 0630/915-9773

Kreatív:
Földes Tamás tomifoldes.adp@gmail.com tel.: 0630/517-2689

Pénzügy:
Mits Veronika iroda.adprof@gmail.com tel.: 06-1/889-92-55

Jogi nyilatkozat

Az AD Professional Mo. Informatikai és Tanácsadó Kft. (Kiadó) jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője. A Kiadó nem vállal felelősséget a látogatók által közzétett kommentekért, üzenetekért, csatolt képekért, videókért, hanganyagokért, a felelősség kizárólagosan csak a közzétevő személyt terheli.

Adatvédelmi nyilatkozat – megtekintéshez kérjük kattintson erre a linkre:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az AD Professional Mo. Informatikai és Tanácsadó Kft. elektronikus kiadványaiban bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetési tevékenységi támogatás megszervezésében és lebonyolításában a Kiadó önállóan jogosult eljárni. A közvetítők által történő megrendelés esetén a közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF-et az általa képviselt személyekkel megismerteti. Ennek megszegéséből eredő bármilyen kötelezettség a közvetítőt terheli.

Az AD Professional Mo. Informatikai és Tanácsadó Kft kiadványainak felületeit marketing célokra értékesíti tovább Hirdetőnek az alábbi általános feltételekkel:

 • A Hirdető lehet jogi vagy természetes személy, aki tevékenységét másokkal szeretné megismertetni és ehhez különböző online media felületeket vesz igénybe.
 • A Hirdető felelőssége, hogy az általa megjelentetni kívánt anyag, szöveg stb. ne sértsen törvényt, közízlést, jóérzést, nyelvi szabályokat. A Hirdető felelőssége továbbá, hogy betartsa a 2008. Évi XLVII. Törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló rendelkezéseket valamint a 2008. Évi XLVIII. Törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételiről és egyes korlátairól.
 • A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetéssel kapcsolatosan a Kiadó, illetőleg a Kiadó alkalmazottja, megbízottja helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok minennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.
 • A Kiadó a megrendeléseket írásban fogadja el, és azokat írásban is igazolja vissza. A Hirdetések megrendelésekor a Hirdetőnek meg kell neveznie vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát, természetes személy Hirdető esetén lakcímét, anyja nevét.
 • A Hirdető által leadott anyag és általa jóváhagyott PR cikk nem tartalmazhatja harmadik fél termékét. Az ilyen esetekben a Kiadó az ÁSZF-re hivatkozva, minden egyéb indoklás nélkül, felléphet, visszautasíthatja.
 • Online felületek esetében a megrendelési határidő 1 héttel a megjelenés előtt, anyagleadási határidő 3 munkanappal a megjelenés előtt.
 • A megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a Kiadó a megjelenést nem garantálja. Ha a Hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg.
 • A Kiadó köteles a megrendelt méretben a fizetett helyeken, a kért online felületen megjelentetni a Hirdető hirdetését, PR cikkét, abban az esetben, ha aláírt megrendelő beérkezett és a hirdetési anyag a megadott határidőre a megfelelő határidőre és formátumban rendelkezésre áll. A Kiadó semmilyen kártérítést nem vállal akkor, ha a hirdetés megjelentetésének elmúlasztása a Hirdető vagy a Közvetítő kötelezettségének elmúlatsztásából fakad.
 • A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Hirdető viseli.
 • A Hirdető felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok rossz minőségéből vagy hiányából fakad.
 • Ha a Hirdetés rossz minőségben jelenik meg, akkor a Kiadó abban az esetben vonható felelősségre, ha az időben megérkezett elektronikus anyag pontosan a leadási paramétereknek megfelelően lett benyújtva.
 • A Hirdetési anyag anyanyelvi ellenőrzése nem a Kiadó feladata, ezért a Hiredtő vállalja az ilyen hibákból fakadó image vesztés körülményeit.
 • A Kiadónak nem feladata a Hirdetőt értesíteni az anyanyelvi hibákról.
 • A Kiadó fenntartja a jogot az online megjelenések időpontjának módosítására, továbbá a megjelenések törlésére. Erről a Kiadó köteles értesíteni írásban a Hirdetőt. A megjelenés időpontjának módosításából vagy törléséből fakadó károkért a Kiadót felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.
 • A Hirdető megrendelését csakis írásban mondhatja fel a titkarsag@mediakereskedohaz.hu mail címen. A lemondás időpontjának a Szerkesztőségbe történő beérkezése számít. A 16.00 óra utáni lemondás a következő munkanapon érkezettnek számít.
 • Utólagos minőségi kifogásra a megjelenés után nincs mód. Kivéve azt az esetet, amikor a leadott hirdetésen láthatóan jelentős változtatás történt, olyan, amiről a Hirdetőnek nem volt tudomása.
 • A megrendelt hirdetési anyagot elektronikus úton kell ejuttatni a szerkesztőségbe a titkarsag@mediakereskedohaz.hu mail címre, az előzetesen egyeztetett formátumban.
 • A Kiadó vagy a Közvetítő fél a megjelenés után számlázza ki a hirdetés árát, amit szerződés szerinti határidővel és módon kell teljesíteni.
 • A Kiadó a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvénnyel – , az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
 • A Felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig a fővárosi illetékes bíróság hatáskörét kötik ki.
 • Az Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek. A Kiadó jogosult az ÁSZF-et módosítani, amely módosításokat azok érvénybe lépése előtt 30 nappal az adott online felületen közzé teszi.
Top